När du behöver tolk

Det finns vissa tillfällen då det kan behövas en tolk. En tolk är en person som kan hjälpa till när en person inte kan språket på egen hand. Det kan vara att du ska vara med på ett möte, där de bara talar spanska och du själv bara kan svenska och engelska. Då är det bra att ha en tolk. Om du vill så kan du då vända dig till Språkservice som är Nordens största tolkförmedling

När du ska ha en tolk, så är det bra att veta vad för språk tolken talar samt om det finns eventuella dialekter. Det kan även vara bra att beställa din tolk i god tid. 

Viktigt att tänka på

Tänk på att ett samtal med hjälp av en tolk, det tar alltid längre tid en ett vanligt samtal. Det kan därmed vara bra att ha gott om tid. Är det så att du anlitar en distanstolk, som tolklar va telefon eller bildskärm se då till att allt finns så att det fungerar så som teknik och utrustning.

Om du anlitar Språkservice, så har de över 6000 tolkar, som kan mer än 200 språk. Du kan med en app boka in en tolk hos dem på enabbt och enkelt sätt. Du kan även göra det via deras webbportal om du föredrar att göra det via din dator. Detta företag erbjuder även översättare om du har behov av det med!

14 Nov 2022