Inbrott - vad händer nu?

Vi har tack och lov, varit förskonade från en massa inbrott på vår pub, men det är alltid bra att veta vad man ska göra om det sker och vad som så att säga händer. Om ett inbrott sker, så ska detta polisanmälas. 

Denna anmälan ska vara detaljerad, och ju mer information man kan ge, desto större chans att polisen kan lösa brottet. Det ska talas om hur personen tagit sig in, hur många dörrar den passerat och vad det finns för skador. Samt vad som saknas så klart. När anmälan är gjord, så kommer polisen att göra en tekniks undersökning på platsen. De letar då efter spår av gärningsmannen. Det kan vara fingeravtryck, fotavtryck, blod, saliv med mera. Efter anmälan, så startar det som heter brottsundersökning eller förundersökning.

Vad händer när tjuven hittas?

Om man hittar personen som man misstänker står bakom brottet, så ska man nu inleda en rättsprocess. Man har redan en förundersökning avklarad och kan man binda personen till brottet, så kan denne häktas. Sedan är det upp till en åklagare som bestämmer huruvida ett åtal ska väckas. Om en åklagare vill väcka åtal, så lägger han in en stämningsansökan till tingsrätten. I denna stämningsansökan ska åklagaren beskriva vilket brott som den misstänkte blir åtalad för och på vilket sätt det har gått till, en så kallas gärningsbeskrivning. Andra saker som ska anges är vilket lagrum som är aktuellt, vilken bevisning som åberopas, till exempel om det finns vittnen eller teknisk bevisning att tillgå. Det ska även anges om det finns några skadeståndsanspråk från målsäganden.

9 Feb 2018