Lär er hlr!

Det är bra med olika kunskaper i livet. En sak som ör viktig, som fler borde lära sig, är hlr. Det kan rädda livet på någon om du har gått en hlr utbildning och är den som först råkar på den som drabbats. Ibland tar ambulansen lång tid på sig och genom att någon gör hlr fram tills att de kommer så kan någon klara sig! Det är inte heller fel att lära sig första hjälpen! Både hlr utbildning och första hjälpen är något du kan hitta på Hjärtgruppen.se.

HLR kan vara skillnaden mellan liv och död

Varje år är räknar man med att det är 10 000 människor som drabbas av hjärtstopp och som inte har tur att befinna sig på ett sjukhus. Drabbas man av detta så är det små risker att överleva. Det som behövs är att man startar hlr och använder sig av en hjärtstartare direkt. Då är chanserna att personen överlever mycket större. Det kan alltså vara en fråga om liv eller död på ett par minuter. Kan du då vad man ska göra, efter att ha gått en hlr utbildning hos Hjärtgruppen så kan du vara den som gör att personen överlever! Att kunna utföra hlr samt att lära sig använda en hjärtstartare kan göra att du räddar någons liv. Det krävs det nämligen en kombination med hlr och en hjärtstartare för att personen ska överleva. Så gå en utbildning inom detta idag och du kan vara med om att förändra någons liv!

18 Dec 2017