Säker el utomhus

Att koppla el ute, det ska inte göras hursomhelst. Det bästa i många fall, med el ute, det är att ta hjälp av en elektriker i Landskrona, eller i den stad man nu bor. Grejen med ström, det är ju att den leds bättre i miljöer som är fuktiga. Så när man är ute och ska använda något med el, så gäller det att göra rätt. Man bör använda uttag, sladdar och elektriska verktyg som är anpassade för utomhusbruk. Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. Är det nya uttag så är det även ett krav på att det finns en jordfelsbrytare.

Kontrollera att elprodukten är gjord för utomhusbruk

Om du ska använda en viss elprodukt ute, så är det bäst att kolla att det gå. Detta brukar framgå av bruksanvisningen. Sedan kan man även se om den har rätt IP klass. Detta gäller även för belysning och skarvsladdar. Se även till att alla dina utomhusprodukter är CE-märkta.

Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med beteckningarna:

  • IPXI = Droppskyddat
  • IPX3 = Strilsäkert
  • IPX4 = Sköljtätt

Är produkten inte avsedd för att användas ute, så bör du undvika att göra det! Det eftersom att den då inte tål vare sig fukt eller kyla.

Förvara alltid dina elprodukter rätt med och låt bli att använda dem om det regnar! Även om det är fuktigt ute kan det vara säkrast att låta bli att göra det!

26 Jan 2022